top of page

סיורים וירטואליים

מבחר מתערוכות המוזיאון מונגשות לקהלים מהארץ ומחו"ל,

באמצעות סיורים וירטואליים המשלבים חוויה אינטראקטיבית.

לכל שאלה או התייעצות, ניתן ליצור קשר עם ירון צור, המנהל הפדגוגי של המוזיאון - yaronz@gfh.org.il

סיור וירטואלי אינטראקטיבי בתערוכת אולם המחנות, הכולל פעילות עצמאית בתערוכה ובחירת פריטים מהתצוגה.

‏‏צילום מסך (18).png

סיור וירטואלי במוזיאון יד לילד, הכולל פעילות אינטראקטיבית חווייתית בתחנות שונות בתערוכת 'הילד היהודי בשואה'.

bottom of page