top of page
1879-movie-loading.gif
אסתר דובלין.jpg

אסתר דובלין

אסתר נולדה בעיר לודז' שבפולין בשנת 1926. כבר בכיתה ג' הצטרפה דז'וניה (אסתר) הקטנה לתנועת הנוער השומר הצעיר. הערכים עליהם התחנכה בתנועה הנחו אותה במהלך השואה, וילוו אותה כל חייה, עד מותה בשנת 2019.

Chavka_Folman_Raban_1942.jpg

חווקה פולמן רבן

חווקה הייתה חברה בתנועת דרור בפולין ושימשה כקשרית באי"ל (הארגון היהודי הלוחם). במהלך פעולת המחתרת בקראקוב.,היא נתפסה ונשלחה לאושוויץ. לאחר המלחמה עלתה לישראל והייתה ממיסדות קיבוץ לוחמי הגטאות. במהלך השנים חווקה הייתה אשת חינוך ואקטיביסטית.

דורקה.jpeg

דורקה שטרנברג

דורקה נולדה בעיר צ'נסטחובה שבפולין בשנת 1924. בילדותה הייתה תלמידה ברשת החרדית לבנות 'בית יעקב'. עם תום המלחמה הצטרפה לתנועת 'דרור', במסגרתה החלה להיות מדריכה בבית ילדים יהודים, לקראת עלייתם לא"י. בשנת 1950 סיימה את שליחותה, עלתה לארץ והייתה ממייסדות קיבוץ לוחמי הגטאות.

Yakov01.jpg

יעקב גוטרמן

יעקב היה ילד שהוסתר במהלך השואה. לאחר המלחמה הוא עלה לארץ והקים כאן את משפחתו. כיום הוא מתגורר בקיבוץ העוגן. יעקב הינו משורר וצייר, המיטיב לבטא את אמונו באדם למרות הקשיים שאותם חווה במהלך חייו.

80407083_10157022014728261_6266746314411737088_o.jpg
21_Voices-in-the-Void_Film-Poster_No-Logos_Image-Only-No-Text-e1614641714241.png

סרט הבית

Voices in the void 

סרטון קצר המתאר את תולדות "הבית" מאז הקמתו.

Tells the story of the Melchior family in occupied Denmark in 1943 and their escape to Sweden, thanks to the assistance of their Danish compatriots, particularly clergy and fishermen.

Pushed to the brink, theirs is a story of rescue, return, and compassion. The 14-year-old son, Bent Melchior, later became Chief Rabbi of Denmark.

bottom of page