top of page

מימיו המוקדמים ביקשו מייסדי "הבית" למסור את סיפור השואה, תוך התמקדות בעמידה היהודית והכלל אנושית על גווניה הרבים, באפשרות הבחירה העומדת בפני האדם, בניצחון הרוח האנושית ובבניית החיים מחדש במדינת ישראל..

במרכז המעשה החינוכי נמצא האדם, אז והיום, מתוך שאיפה שהביקור במוזיאון יזמן דיאלוג מעמיק במשמעויות השואה בארץ ובעולם כולו. 

שלושה לוגויים ועידת תביעות.png
bottom of page